Tivolipaviljongen, eller Musikpaviljongen på Tivoli, är en byggnad i Tivoliparken i Solna.

Musikpaviljongen i maj 2010.
Paviljongens fasad mot Brunnsviken.

Huset ligger i sluttningen mot Brunnsviken och uppfördes omkring år 1800 av Nils Anton Augustin Bark, som ägde Bergshamra fideikommiss. Bark var byggherre för flera hus på Tivolihalvön, bara Musikpaviljongen finns kvar idag.

Paviljongen byggdes troligen i samband med Barks systers bröllop i juni år 1800 och skulle fungera som byggnad för teater- och musikevenemang samt för fester och nöjen. I början innehöll byggnaden en enda stor sal med storlek 10x8 meter och en takhöjd på nära fem meter. Paviljongen användes antagligen bara under sommartid, eftersom en eldstad saknades.

År 1903 blev Musikpaviljongen ombyggd till ett sommarnöje för uthyrning av Frans Cadier, son till dåvarande arrendatorn Jean-François Régis Cadier (grundade Grand Hôtel i Stockholm). Man lade in ett mellanbjälklag, den stora musiksalen försvann därmed och en uppvärmningsanordning byggdes in. Bara de höga fönstren påminner om den tidigare salen.

När Domänverket ämnade riva Musikpaviljongen blev opinionen mot rivning stor, och istället rustades huset 1979 till året-runt-bostad och såldes som privatbostad. Paviljongen, Tivoliparken och Kraus grav är det som idag återstår från den gustavianska epoken under 1700-talets sista årtionden.

KällorRedigera

Se ävenRedigera