Till min syster, dikt av Dan Andersson, ur samlingen Svarta ballader. Dikten är tillägnad hans syster Anna Andersson (1899–1971) på hennes 18-årsdag den 15 maj 1917. Tonsatt av författaren (A-dur, 2/4).

Anna Andersson gifte sig 1928 med Alfred Erenes Pettersson och tog då efternamnet Pettersson. Hon arbetade som lärare i Björsjö.

I slutet av dikten omnämns växten luktreseda (Reseda odorata) som resedan:

Och när du sövts till drömmar av resedan vid din vägg,

all ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov!

– Till min syster, av Dan Andersson

Externa länkarRedigera