Tiffanyteknik.

Tiffanyteknik eller kopparfolieteknik är ett hantverk med färgat planglas som utgångsmaterial. Äldre teknik för att tillverka fönster med liknande resultat är blyinfattning.

Glaset tillskärs och slipas för att passa in i verket. Glasbitarna beläggs med kopparfolie och löds samman med lod av tenn/bly. Tekniken uppfanns i slutet av 1800-talet av Sanford Bray, och användes senare inom juvelerarfirman Tiffany & Co under Louis Comfort Tiffanys ledning.