Tidningsbud är anställda för att dela ut tidningar och liknande utskick.

Tidningsbud som delar ut Toronto Star (1940).

Tidningsbud i SverigeRedigera

I Sverige är tidningsbud ett deltidsyrke för ca 13 000 anställda tidningsbud, som delar ut morgontidningar samt adresserade och oadresserade utskick och försändelser, mellan ett- och sjutiden på morgonen. Ett mindre antal halv- och heltidsanställningar finns. Tidningsbuden är anställda i olika tidningsdistributionsföretag fördelade över landet. Av dessa tidningsbud är cirka 8 000 fot-/cykelbud och cirka 5 000 bilburna. Varje morgon distribuerar tidningsbuden cirka 3 miljoner exemplar tidningar, varav cirka 2 300 000 exemplar i tätort och 725 000 i landsbygd. Det utgår statligt samdistributionsstöd och presstöd på ca 600 miljoner kronor per år för att både mindre och större tidningar ska delas ut i hela riket, genom ett system av samdistribution.

ArbetsgivareRedigera

Morgontidningarnas och tidningsdistributionsföretagens centrala arbetsgivar- och branschorganisation heter Tidningsutgivarna. På deras medlemslista finns alla svenska morgon- och kvällstidningar, flera gratistidningar, nyhets- och bildbyråer, tryckerier, tidningsdistributionsföretag, annonsförsäljningsbolag, några tv- och radiostationer samt förlag.

Regionala arbetsgivareRedigera

Rikstäckande arbetsgivareRedigera

  • Tidningstjänst AB (TAB), Stockholm (både i egen regi och som säljare av olika administrativa tjänster till olika lokala distributionsbolag)

FackförbundRedigera

Tidningsbuden företräds fackligt av Transportarbetareförbundet, som har förhandlingsrätten för tidningsbudens kollektivavtal. Avtalet bygger på månadslön.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Kellokumpu, Risto (1997). ”Tidningsbud.”. Alla dagar alla nätter (Stockholm : Svenska transportarbetareförb., 1997): sid. [145]-188 : ill..  Libris 2347658