Tidalvolym

mängd luft som man i vila tar per andetag

Tidalvolym är den mängd luft man andas in eller ut i varje andetag vid normal andning. Tidalvolymen multiplicerat med andningsfrekvensen per minut kallas minutvolym.

I denna bild ses tidalvolymen (Tidal Volume, TV eller VT) som den lilla amplituden. Den vertikala axeln visar lungvolym och den horisontella visar tid.

Källor

redigera