Thunmanfonden är en fond, ursprungligen grundad till förmån för skalden Olof Thunman, vars avkastning tillfaller "uppländsk eller om Uppland förtjänt skald, konstnär eller annan kulturpersonlighet". Fonden grundades till Olof Thunmans 50-årsdag år 1929 efter bidrag från en stor krets enskilda. Bidrog gjorde även Uplands nation, Upplands regementes officerskår och Lundequistska bokhandeln. Fonden utökades år 1939. Efter Olof Thunmans och hans hustrus död förvaltas fonden av Uplands nation som sedan 1976 vartannat år utdelar Thunmanstipendiet till en person eller grupp enligt ovan angivna kriterier.

StipendiaterRedigera

KällorRedigera