Klas (Claes) Theodor Sederholm, född 9 januari 1832 i Mäntsälä, Finland, död 21 augusti 1881 i Helsingfors, Finland, var en finlandssvensk publicist.

Theodor Sederholm

Biografi redigera

Sederholm blev den 12 februari 1851 student[1], men ägnade sig efter en studieresa till utlandet åt bokhandels- och förlagsverksamhet[2] i Helsingfors och var dessutom amanuens vid akademiska konsistoriet.

Han utgav ett häfte Smärre dikter och berättelser (1858) och tre häften berättelser med titeln I Finland (1863-1867). Han medverkade flitigt i pressen, bland annat som Helsingfors Morgonblads sista redaktör de två sista månaderna av 1855, samt som grundare 1860 av månadsskriften Från nära och fjerran. Litteraturblad för Finlands qvinnor, vilken kom att uppgå i Helsingfors Dagblad, som han också var grundläggare av den 16 november 1861 och medarbetare i, tillsammans E. Bergh, C. G. Estlander, R. Frenckell och R. Lagerborg.[3]

På Sederholms förlag utkom den första samlade upplagan av Johan Ludvig Runebergs arbeten.

Bibliografi redigera

Källor redigera

  1. ^ Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852.
  2. ^ Heikel, Ivar A., Helsingfors universitet 1640-1940. Helsingfors 1940, s 254.
  3. ^ Schauman, August, Från sex årtionden i Finland, levnadsminnen, del II. Ny, illustrerad upplaga. Stockholm 1922, s 107, 158, 221, 252, 255 och 295.


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Sederholm, svensk-finsk släkt, 1904–1926.