The Woodbridge Company Limited är ett kanadensiskt privat holdingbolag. Det viktigaste innehavet i bolaget är dess 55 % innehav i Thomson Reuters. Thomson Reuters bildades 2008 när The Thomson Corporation förvärvade Reuters.

Bolaget äger även den 85 % av The Globe and Mail Inc. I slutet av 2010 sålde Woodbridge sin 40-procentiga andel i CTVglobemedia, ett kanadensiskt multimedia företag med ägandet av CTV, till BCE Inc.

Woodbridge är den primära investeringsinstrument för familjemedlemmar till den avlidne Roy Thomson, den första Lord Thomson av Fleet. Woodbridge är den primära investeringsinstrument för Thomson familj i Kanada. David Thomson och hans bror, Peter Thomson, blev ordförande Woodbridge när faderns, Kenneth Thomson, dog 2006. Woodbridge är baserat i Toronto, Ontario, Kanada. Geoff Beattie är VD i bolaget.