Þórsdrápa (Torsdråpa) är ett kväde av den isländske skalden Eilífr Guðrúnarson, återgiven 19 sammanhängande strofer i Snorre Sturlassons Edda. Den är skriven på drottkvätt och skildrar Tors besök hos jätten Geirröd. Historien finns även återberättad i prosa form i Eddan där Snorre citerar två strofer, men lämnar ute Tjalve ur handlingen. Därför har vissa velat se det som att Snorre lade till dikten i sin Edda senare, eller att rent av en annan författare lagt till dikten.