Terror (från latin terror 'rädsla, fruktan')[1] används som beteckning både för systematiskt våld i verkligheten, och för en litterär genre nära besläktad med skräck. Denna artikel handlar om den litterära genren; för terror i verkligheten, se terrorism.

Terror i litteraturen redigera

Begreppet terror har inom litteraturen sina rötter i 1700-talets gotiska historier. Dock var det inte förrän i mitten av det århundradet som ordet "Gotisk" fick en positiv betydelse inom litteraturen. Det var tidigare använt som ett skällsord för att beskriva, eller förolämpa, historier som inte följde ett mer klassiskt mönster. Det användes för sådan litteratur som inte ansågs platsa inom ramarna för klassicismens samhälle och regler utan mer anknöt till äldre medeltida tänkesätt och former.

Filmer redigera

  • The number 23
  • The Shining
  • Hide & Seek
  • Barnhemmet (En spansk film)
  • The Uninvited
  • The Others
  • The Woman in Black

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Terrorism. Online Etymology Dictionary: "1795, in specific sense of "government intimidation during the Reign of Terror in France" (1793-July 1794), from Fr. terrorisme (1798), from L. terror".

Källor redigera

  • Skräck, som fiktion och underhållning, Yvonne Leffler
  • De mörka labyrinterna, gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Mattias Fyhr