Teoretisk datavetenskap[1] eller teoretisk datalogi[2] är en delmängd av allmän datavetenskap och matematik som fokuserar på mer matematiska ämnen för datoranvändning och inkluderar beräkningsteorin.

En konstnärlig avbildning av en Turing-maskin. Turingmaskiner används för att modellera generella beräkningsenheter.
För huvudgrenen, se Datavetenskap.

Det är svårt att beskriva de teoretiska områdena exakt. ACM:s särskilda intressegrupp för algoritmer och beräkningsteori (SIGACT) ger följande beskrivning:[3]

Teoretisk datavetenskap täcker en vidd av ämnen som innefattar: algoritmer, datastrukturer, beräkningskomplexitet, parallella och distribuerade beräkningar, kvantberäkningar, automatteori, informationsteori, kryptografi, programsemantik och verifiering, maskininlärning, beräkningsbiologi, beräkningsekonomi, beräkningsgeometri och beräkningstalteori och algebra. Professionen lägger stor vikt vid matematisk rigorositet.

Referenser redigera