Telekommunikationstjänst, eller teletjänst, avser arbete som utförs av en aktör inom telekommunikationsbranschen, vanligen ett företag, på uppdrag av en kund, finansierat genom till exempel avgifter eller reklam.

Teletjänster innefattar:

Detta ska skiljas från användningen av begreppet tjänst eller kommunikationstjänst i teknisk bemärkelse inom tele- och datakommunikationsområdet, exempelvis webbtjänst. I det sammanhanget avses arbete som utförs av en programvara eller en utrustning åt en människa (och är då synonymt med tillämpning) eller åt annan programvara eller utrustning. En data/telekommunikationstjänst följer ett kommunikationsprotokoll, till exempel ett applikationsprotokoll om tjänsten utförs åt en människa.

Se ävenRedigera