Teatervetenskap

vetenskapliga studiet av teater

Teatervetenskap är det vetenskapliga studiet av teater. Ämnet företräds i Sverige vid Stockholms universitet och Lunds universitet.