Tav

tjugoandra och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet