Tantum ergo omfattar de sista två stroferna ur Thomas av Aquinos hymn Pange lingua.

TextRedigera

Latin

Svenska

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Detta så stora sakrament
må vi alltså falla ner och vörda,
och må den gamla undervisningen
vika för den nya riten;
må tron komplettera med det
som sinnena inte förmår [fatta].

Genitori genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio!

Den som föder [= Fadern] och den Födde [= Sonen]
tillhör lovprisning och jubelsång;
må även hyllning, heder, kraft och
välsignelse [= lovprisning] ges [åt Fadern och Sonen];
åt den som framgår ur bägge [= Anden]
må likvärdigt lov ges.

Tonsättningar i urvalRedigera