Tammerfors tekniska universitet

Tammerfors tekniska universitet (finska: Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)) var ett universitet i Tammerfors. Den sista rektoren på universitetet var Mika Hannula i 2018. Mika Hannula efterträdde Jaakko Puhakka.

Huvudbyggnaden

Universitetet hade omkring 12 000 studenter, varav 10 000 studerade till diplomingenjörer eller arkitekter och omkring 2 000 till doktorer. Universitet var ett av tre universitet i Finland som utbildade arkitekter.

HistoriaRedigera

Universitetets verksamhet började 1965 som en sidoavdelning till Tekniska högskolan i Helsingfors. Universitetet blev självständigt 1972 efter riksdagens beslut och fick namnet Tammerfors tekniska högskola (finska:Tampereen teknillinen korkeakoulu (TTKK)). I början skedde utbildningen i Tammerfors centrum, men 1973 började man flytta delar av universitetet till den nygrundade stadsdelen Hervanta. Från och med 1990 har universitetet legat enbart i Hervanta då avdelningen för arkitektur flyttades som den sista avdelningen till Hervanta. År 2002 bytte universitetet sitt namn till Tammerfors tekniska universitet. I början av 2019 gick universitetet tillsammans med Tammerfors universitet (1925–2018) till att forma det nya Tammerfors universitet.

RektorerRedigera

OrganisationRedigera

Organisatoriskt var Tammerfors tekniska universitet indelat till fem fakulteter och några enstaka självständiga institutioner.

FakulteterRedigera

Fakulteter vid Tammerfors tekniska universitet var:

  • Fakultet för automations-, maskin- och materialteknik
  • Fakultet för bebyggd miljö
  • Fakultet för data- och elektroteknik
  • Fakultet för naturvetenskap och miljöteknik
  • Fakultet för teknik och ekonomi

Självständiga institutionerRedigera

  • Biblioteket
  • Björneborgs avdelning
  • Edutech (kompletteringsutbildning)

SpråkRedigera

Tammerfors tekniska universitet var enspråkigt finskt, fastän det finns ett antal engelskspråkiga Master’s Degree Programs för internationella studerande. I normala utbildningsprogram måste personer som inte har finska som sitt modersmål avlägga ett finskt språktest innan de kan bli antagna till utbildningen.

Externa länkarRedigera