Tafsir (arabiska: تفسير, tafsīr, "tolkning") är det arabiska ordet för kommentarer, oftast sådana om Koranen. Det inbegriper inte esoteriska eller mystiska tolkningar, som omfattas av det närstående begreppet ta'wil. En författare av tafsir kallas mufassir (arabiska: مفسر, mufassir, plural: مفسرون, mufassirūn).

Asbāb al-nuzūl redigera

Asbāb al-nuzūl (tillfällen eller förhållanden vid uppenbarelser) är en sekundär genre inom tafsir, som inriktar sig på i vilket sammanhang specifika Koranverser uppenbarades. Även om den i viss användning rekonstruerar Koranens historicitet är asbāb till sin form en tolkande snarare än en historisk genre.