Tacka (gjutning)

gjutet stycke av metall
Aluminiumtacka som skapats med gjutform

En tacka är ett gjutet stycke av metall eller annat material för fortsatt bearbetning.

Se ävenRedigera