Tachyonkondensation innebär att tachyonen minskar i energi, minskar i storlek. Från att ha varit mycket instabil blir den allt stabilare ju närmare noll man kommer i beräkningen. Negativ massa gör systemet instabilt för tachyon. Tachyonkondensation driver systemet mot ett stabilare tillstånd där ingen fysisk tachyon existerar. Tachyonkondensation används i strängteori för att reducera antalet instabila D-bran. Totala antalet tachyoners energi i öppna strängar motsvarar D-branens totala energi. Energin reduceras till en begränsad nivå, D-branen blir stabilare.

ReferenserRedigera

  • Ashoke Sen Tachyon Condensation in Superstring Field Theory[1]
  • Koji Hashimoto, Pei-Ming Ho, John E. Wang,Birth of Closed Strings and Death of Open Strings during Tachyon Condensation[2]
  • Tadaoki Uesugi, Worldsheet Description of Tachyon Condensation in Open String Theory [3]
  • Witten E. Noncommutative Tachyons And String Field Theory[4]