T-klass (även Taisto-klass) var en klass av finländska motortorpedbåtar som tjänstgjorde under det andra världskriget. Fem av de sex båtarna som deltog i kriget överlevde och tillsammans med de två som färdigställdes efter krigsslutet tjänstgjorde de som patrullbåtar fram till 1964.

T-klass
Tyrsky
Tyrsky
Allmänt
TypTorpedbåtar / Patrullbåtar
VarvÅbo Båtvarf, Åbo, Finland
Fartyg tillhörande klassenTarmo
Taisto
Tyrsky
Tuima
Tuisku
Tuuli
Taisto 7
Taisto 8

Under kriget gjorde fartygskonstruktören Jarl Lindblom förbättringar på den italienska Bagliettobåten och man licenstillverkade sex av dessa i Finland och kallade dem för T-klass (Taisto-båtarna). Ytterligare två färdigställdes efter Fortsättningskriget. Deras förbättrade skrovform gav dem bättre sjöduglighet. Utan last och bestyckning kunde fartygen komma upp i 63 knop.

Fartyg av klassen Redigera

efter kriget