T-Röd

varumärke för lösningsmedel

T-Röd är ett varumärke tillhörande Kemetyl. T-Röd är 95-procentig denaturerad etanol (teknisk sprit) avsedd till bland annat fläckborttagning och spritkök. Den är svagt rödfärgad (rosa) och säljs i polyetenflaska. Förutom etanol ingår metyletylketon, aceton, etylacetat och bitrex. Alla ämnena har en otrevlig smak men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation och etylacetat har en kokpunkt som ligger väldigt nära etanols och är därför också svår att separera.

T-Röd-flaska.

Det har konstaterats att T-Röd används som berusningsmedel i liten utsträckning, främst av personer som utsatt kroppen för det under en längre period för att uppnå en viss immunitet mot denatureringsmedlet.[källa behövs]

T-Röd är en brandfarlig vara av klass 1.

Densitet 0,81 g/cm³
Flampunkt (ASTM D 3278) 8  ºC
Kokpunkt 78 °C
Smält/fryspunkt -114 °C
Akut toxicitet (LD50 4 timmar, peroral, kanin) 1282 mg/kg

[1]

KällorRedigera