Tävlingsbil

bil som används inom bilsport

Tävlingsbil är en bil som används inom bilsport. Dess primära syfte är att vara snabbare än de bilar den tävlar mot.

Tävlingsbilar kan vara av olika slag: