Synen på barn är något som varierat såväl över tid som mellan olika kulturer och även inom kulturerna (Thuen H, 2008). Generellt har dock utvecklingen gått från att se på barn som "små vuxna" till att barn betraktas som aktörer i sina egna liv och i samhället. Förr betraktades barndomen enbart som en transportsträcka till vuxenlivet, medan barndomen idag istället ses som en viktig fas i livet. Barn har alltid betraktats som beroende av de vuxna och de beskrivs ofta i relation till de vuxna. Men mot bilden av barn som beroende (och sårbara) finns också bilden av barn som egna aktörer. Denna bild började först ta form på 1970-talet som ett led i den inomsociologiska kritiken mot socialisationsbegreppet.[1][2][3][4][5] På senare år har den tagits upp och vunnit popularitet genom barndomssociologin, som etablerades under 1990-talet inom den samhällsvetenskapliga forskningen om barn och unga. [6]

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  • Thuen, Harald (2008) Om barnet. Oppdragelse, oppläring og omsorg gjennom historien. Oslo, Abstrakt forlag
  1. ^ Mackay, Robert (1975). ”Conceptions of children and models of socialization”. i R. Turner. Ethnomethodology: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin. sid. 180–193 
  2. ^ Speier, Matthew (1973). ”Childhood socialization”. i M. Speier. How to Observe Face-to-Face Communication: A Sociological Introduction.. Pacific Palisades: Goodyear Publishing. sid. 138-159 
  3. ^ Speier, Matthew (1976). ”The child as conversationalist: some culture contact features of conversational interactions between adults and children”. i M. Hammersley, P. Woods. The Process of Schooling: A Sociological Reader. London: Routledge & Kegan Paul. sid. 98–103 
  4. ^ Cromdal, Jakob (2009). ”Childhood and social interaction in everyday life: Introduction to the special issue”. Journal of Pragmatics 41 (8): sid. 1473–76. doi:10.1016/j.pragma.2007.03.008. 
  5. ^ Cromdal, Jakob (2006). ”Socialization”. i K. Brown. Encyclopedia of language and linguistics. North-Holland: Elsevier. sid. 462–66. doi:10.1016/B0-08-044854-2/00353-9 
  6. ^ ”Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood, 3rd Edition (Paperback) - Routledge”. Routledge.com. https://www.routledge.com/Constructing-and-Reconstructing-Childhood-Contemporary-issues-in-the-sociological/James-Prout/p/book/9781138818804.