För läkarföreningen, se SYLF. För kolibrisläktet, se sylf (kolibri).

Sylf betecknar ett andeväsen, som förknippas med luften. Den kvinnliga motsvarigheten kallas sylfid. Inom vissa neopaganistiska religioner eller liknande anses sylfider/sylfer vara en av fyra grupper av elementarväsen. Sylferna representerar då luften. De övriga är salamandrar (eld), gnomer (jord) och undiner (vatten).

I bildlig bemärkelse begagnas ordet sylfid om en smal och graciös kvinna.

Se även

redigera

Referenser

redigera