SwedenBIO är en svensk branschförening för life science-företag inom sektorerna bioteknik och medicinsk teknik som grundades år 2002.

Föreningen verkar för att tillvarata branschens intressen, och utveckla förutsättningarna för livskraftiga och framgångsrika företag i Sverige.

VerksamhetRedigera

Verksamheten är uppbyggd kring sex arbetsgrupper:

 • Business & Finance - Affärsmässiga frågor och finansiering
 • Science - Vetenskap och forskning
 • Clinical Trials & Regulatory - Kliniska prövningar och frågor som rör regelverk kring godkännande av läkemedel och medicintekniska system.
 • Communications - Kommunikation och marknadsföringsfrågor
 • Development & Manufacturing
 • Intellectual Property - Patent och skydd av produkter och varumärken

Utöver dessa har föreningen nära kontakter med myndigheter, regering och riksdag.

Föreningen arrangerar fem större event under året: Årsmöte[död länk], SwedenBIO Summit och ett nätverksmöte på våren är interna och Nordic Life Science Days samt vc2vc är externa även för icke medlemmar.

SwedenBIO är medlemmar av den europeiska organisationen EuropaBIO och anslutna medlemmar till den amerikanska organisationen BIO.

SwedenBIO AwardRedigera

SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award till företag som fungerat som ett föredöme i branschen genom exceptionella insatser inom forskning eller affärer.

Pristagare:

 • 2017: Oncopeptides - ett svenskt företag utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.
 • 2016: Alligator Bioscience - ett svenskt företag som flera antikroppsbaserade läkemedelskandidater inom immunonkologi.
 • 2015: Recipharm - ett svenskt företag som hjälper till med utveckling och tillverkning i läkemedelsutveckling
 • 2014: Orexo - ett svenskt företag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.
 • 2013: Affibody - ett svenskt företag som utvecklar proteinläkemedel baserat på egenutvecklade teknologiplattformar.
 • 2012: Vitrolife - ett svenskt företag som utvecklar och producerar avancerade produkter och system för preparering, odling och förvaring av humana celler, vävnader och organ.
 • 2011: Gyros - ett svenskt företag som utvecklar produkter baserade på mikroflödesteknik för ökad produktivitet vid utvecklingen av proteinläkemedel.
 • 2010: Medivir - ett svenskt företag som utvecklar läkemedel mot infektionssjukdomar med fokus på sjukdomar orsakade av virus.
 • 2009: CellaVision - ett svenskt företag som utvecklar och säljer instrument för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar.
 • 2008: BioInvent - ett svenskt företag som utvecklar läkemedel baserat på antikroppar.
 • 2007: Aerocrine - ett svenskt företag som utvecklar produkter för diagnostik av astmasjukdomar.

MedlemmarRedigera

Föreningen har idag (2017) ca 250 medlemsföretag. Det är svenska bolag, såväl som internationella företag med verksamhet i Sverige. Medlemsföretagen ägnar sig åt forskning och utveckling inom bioteknik, medicinteknik, läkemedel, diagnostik, såväl som system för tillverkning av läkemedel och tjänster som riktar sig mot life sciences industrin.

Externa länkarRedigera