Sverige har vid två tillfällen haft en planminister.