Svensklärarföreningen grundades 1912 och är Sveriges äldsta ämneslärarförening. Före 1970 under namnet Modersmålslärarnas förening.

Syftet med föreningen är enligt att "stärka, praktiskt omsätta och utveckla språkets och litteraturens roll i alla skolformer och i all utbildning", samt att "stimulera till forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska". Föreningen anordnar också fortbildning i Sverige och övriga Norden, för medlemmar i föreningen samt medlemmar i dess nordiska systerföreningar.

Sedan 1970 ges tidningen Svenskläraren ut med 4 nummer om året. Föreningen ger också ut en årsskrift, SLÅ, som presenterar aktuell forskning inom olika ämnesteman. Svenskläraren kommenterar är föreningens debattforum, där medlemmar i föreningen skriver om utbildningsfrågor och kultur.

Källor redigera

Externa länkar redigera