Svenska låtar

samling av svensk folkmusik

Svenska låtar är en omfattande samling av svensk folkmusik. Verket består av 24 delar med cirka 8 000 nummer. En tiondel är vokal musik, majoriteten av låtarna är instrumentala, främst polskor och valser. Svenska låtar har av Gunnar Ternhag betecknats som "svensk folkmusiks största och viktigaste källpublikation".

Uppläggningen på Svenska låtar följer den plan som Folkmusikkommissionens sekreterare Nils Andersson utarbetade och som vidarefördes av hans medarbetare Olof Andersson, Åhus, som tog över som redaktör efter Nils Anderssons plötsliga bortgång 1921. Då var det första bandet av Svenska låtar ännu inte publicerat, men Nils Anderssons namn kom att stå som redaktör för hela utgåvan. Till skillnad från en del andra folkmusikutgåvor är Svenska låtar uppbyggd utifrån de enskilda spelmännen och sångarnas repertoarer. Dessa har i sin tur ordnats sockenvis och därefter sammanställts landskapsvis. Första delen utkom 1922 (Dalarna), den sista delen utkom 1940 (Skåne). Samtliga landskap i Sverige är inte representerade: Gotland saknas - där fanns redan August Fredins utgåva Gotlandstoner - men även de nordligaste landskapen ägnades inga häften. Svenska låtar återutgavs i början av 1970-talet och sedan början av 2000-talet har Svenskt visarkiv återkommande omtryckt verket.

Svenska låtar omfattar endast en liten del av hela Folkmusikkommissionens samling. I många fall har låtar och visor redigerats i större eller mindre omfattning. Bakgrundsmaterialet finns sedan 2007 tillgängligt via en webbpresentation.[1]

Delar i Svenska låtarRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera