Svenska kyrkans lekmannaskola var en svensk utbildningsanstalt i Sigtuna för lekmän i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans lekmannaskola grundades 1922 och låg under Svenska kyrkans diakonistyrelse. Uppgiften var att utbilda lekmän för kyrkligt arbete, främst sådan som “utan fast anställning vilja som medhjälpare åt prästerskapet deltaga i församlingsarbete eller annan likartad verksamhet inom svenska kyrkan”. Till en början utbildades också pastorsdiakoner för tjänstgöring i ödemarks- och industriförsamlingar, samt vid soldathem.

Lekmannaskolan bytte 1978 namn till Svenska kyrkans kursgård Ansgarsliden. Verksamheten ingår sedan 1986 tillsammans med Sigtuna folkhögskola i Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna.

Referenser redigera

  • John Melander: Svenska Kyrkans lekmannaskola, särtryck ur Församlingsbladet. Svenska kyrkans diakonistyrelsens förlag 1921
  • Fredrik Santell: Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938. Uppsala 2016
  • Svensk uppslagsbok 1936