Svenska Kvinnors Nationalförbund

svensk kvinnoförening och den svenska avdelningen av International Council of Women

Svenska Kvinnors Nationalförbund, svensk kvinnoförening och den svenska avdelningen av International Council of Women. Den grundades 1896 av Ellen Fries för att fungera som paraplyorganisation för svenska kvinnoföreningar och för att samarbeta internationellt med utländska kvinnoföreningar. Den anordnade konferenser för att uppmärksamma frågor för kvinnor.

Ordförande

Referenser Redigera