Svenska ättartal är ett genealogiskt uppslagsverk utgivet i 14 årgångar av Victor Örnberg åren 1885–1905. Ny serie 1905–08. De första fem årgångarna hade titel Svensk slägtkalender. Avsikten var att presentera översikter över personbeståndet i bekanta, icke-adliga svenska släkter, ofta från Stockholm. Verket är grundläggande för svensk borgerlig genealogi. Landsarkivet i Göteborg utgav 1939 genom landsarkivarien Gustaf Clemensson ett omfattande personregister till hela verket, omfattande ca 63 500 namn. Detta utgavs i ny upplaga av Genealogiska föreningen 1976.

Örnbergs ättartal efterträddes av den av Gustaf Elgenstierna startade ännu utkommande och efter modernare principer uppställda serien Svenska släktkalendern.