Svensk filmografi är ett bokverk om svensk film utgivet av Svenska Filminstitutet, vars nio delar spänner från 1897 till 1999. Utgivningen av Svensk filmografi har idag upphört, men filmografisk information om samtliga svenska filmer återfinns i den av Filminstitutet kontinuerligt uppdaterade webbtjänsten Svensk Filmdatabas.

Svensk filmografi
Del Omfattar Utgiven Omfattning Redigerad av
1 1897-1919 1986 465 sid. Lars Åhlander
2 1920-1929 1982 423 sid. Lars Åhlander
3 1930-1939 1979 518 sid. Torsten Jungstedt
4 1940-1949 1980 888 sid. Lars Åhlander
5 1950-1959 1984 916 sid. Lars Åhlander
6 1960-1969 1977 584 sid. Jörn Donner
7 1970-1979 1989 567 sid. Lars Åhlander
8 1980-1989 1997 792 sid. Lars Åhlander
9 1990-1999 2000 914 sid. Lars Åhlander