Carl Sven Rubarth, född 5 april 1905 i Nacka, död 3 oktober 1996 i Täby församling, Stockholms län[1], var en svensk veterinär. Han var far till Ulf Rubarth

Sven Rubarth var son till tullöverkontrollören Carl Henrik Ferdinand Rubarth. Han avlade studentexamen i Stockholm 1925, veterinärkandidatexamen 1929 och veterinärexamen 1932 samt blev veterinärmedicine doktor 1947. Efter amanuenstjänstgöring vid Veterinärhögskolans patologisk-anatomiska avdelning 1929–1931 blev han där 1932 assistent, 1934 tillförordnad prosektor och 1937 prosektor. Han uppehöll från 1944 professuren i patologisk anatomi vid Veterinärhögskolan och utnämndes 1947 till dess innehavare. Från 1933 var han även bataljonsveterinär i Fältveterinärkårens reserv. Rubarth företog en studieresa till Tyskland och Österrike 1943. Han utgav ett tjugotal vetenskapliga avhandlingar, mestadels i patologisk anatomi och närstående ämnen. Bland dessa märks bland annat hans doktorsavhandling An acute virus disease with liver lesion in dogs (1947).

Källor

redigera
  1. ^ Sveriges dödbok 1860–2016, DVD-ROM