Svea Tyndal, ogift Liljedahl, född 2 januari 1907, död 29 oktober 1999, tonsättare, Kommendör i Frälsningsarmén, gift 1937 med kommendör Harry Tyndal (1909 - 1995). Makarna Tyndal var ledare för Frälsningsarmén i Danmark (1970-73) och i Sverige (1973-77). I samband med sin pension fick fru kommendör Tyndal mottaga utmärkelsetecknet för 50 års aktiv tjänst som frälsningsofficer.

Före giftermålet var Svea Tyndal ledare för FA:s "Stabssångbrigad". Hon finns representerad i Frälsningsarméns sångbok 1990 (FA) med en tonsättning (nr 477a).

SångerRedigera