Svartölandet består av de historiska öarna Svartön, Börstskär, Gräsören, Inre och Yttre Sandskär m.fl. mindre öar i Lule skärgård. Svartölandet är numera sammanhängande med Hertsön.

Flygfoto över Svartö industriområde i Svartölandet.

Stora delar av Svartölandet tillhörde ursprungligen Björsbyn i Nederluleå socken, men införlivades 1933 i Luleå stad. Förutom bostadsområdena Svartöstaden, Lövskatan och Malmudden domineras Svartölandet av hamnar och industrier. Här finns SSAB med sitt stålverk och koksverk. På Sandskär invigdes 1996 den nya malmhamnen.

Se även

redigera