Sushruta var en indisk läkare700-talet f.v.t., som gäller som största auktoritet inom ayurvedisk medicin.

सुश्रुत