Supplik är den vanligaste formen av bön där en person ber en övernaturlig gudom om något, antingen till personen som ber eller å någons vägnar. Supplikant kallas den som ber om någonting.

Se ävenRedigera