Sungir eller Sunghir (ryska: Сунгирь) är en paleolitisk boplats utanför Vladimir i Ryssland med ett antal gravar efter människor av Cro Magnontyp. Fynden anses vara samtida med gravettien i västra Europa. Radiocarbon (14C) dateringa på djurben och människoben, de flesta ger minimumålder ger datum från c. 30000 14C BP or c. 34000 cal BP (Nalawade-Chavan et al. 2014; Trinkaus et al. 2014)[1].Boplatsen upptäcktes 1955. Mellan åren 1957–1977 utgrävdes 4500 m2 av platsen under ledning av Otto N. Bader.[1] Tidigare dateringar till cirka för 25000 år sedan är föråldrade.[2]

Sunghir 1Redigera

Sungir 1 är en grav efter en 50-60-årig man med cirka 3 000 små utskurna pärlor av mammutbetar[1] som utgjort dekoration på hans skinndräkt.[1] Åldersbestämningen gjordes först av G.F. Debets 1967: skellettet efter en man dödsålder är omkring 55-65 år baserat på skallsuturerernas slutning. Tänderna är kraftigt slitna, alla tandkronerna är ungefär 4-5 mm. Inga tecken på hög ålder varken i skallen eller på andra ben noterades.[3] Dödsorsaken var ett stick i hans lägre nacke i första bröstkotan som lett till att hans cirkulation i hjärnan stördes och han dog omedelbart.(Trinkaus & Buzhilova 2012). Kroppen var placerad på rygg och speciellt huvud och övre thorax var täckta av ockra.Tolv genomborrade rävtänder på huvudet, 25 elfenbens armband satt ovan armbågarna och vristerna. O.N. Bader (1998) menar att pärlorna var sydda på kläderna.

Sunghir 2-4Redigera

I dessa gravar i Sungir återfanns barngravar. Gravarna var ockrabeströdda och innehöll rikliga gravgåvor med tusentals elfenbenspärlor och mest anmärkningsvärt 16 elfenbensspjut varav några långa som sträcker sig över båda gravarna. Båda skeletten visar tecken på stress i tänderna och det ena har sjukliga förändringar som lett till abnormalt krökta lårben, och det andra har störningar i käken och tänder. Dödsorsaken för barnen är okänd. Barnen är begravda huvud mot huvud.[1] Grav 4 är ett lårben placerat i gravarna 2-3 utan andra kroppsdelar.

Sunghir 5Redigera

Sunghir 5 år ett begravt kranium från en 30–50 år gammal av okänt kön. Bruten på platsen men komplett. Hittades i kulturlagret vid en stor flat sten, rödockra, rävtänder och elfenbenspärlor. Skallen verkar avsiktligt deponerad i kulturlagret. Huvudet kommer inte från grav om det inte avsikligt flyttats.

Sunghir 7Redigera

Ensamt femur av en vuxen funnit i kulturlagret nära gravarna. Det är osannolikt att benet kommer från grav 2 då dessa är försedda med många dekorationer.

Sunghir 10,Redigera

Grave 2bis och dess försvunna kvarlevor upptäckta i kulturlagret nämns sällan (se O.N. Bader 1998; Trinkaus et al. 2014). The adult was buried in an extended position, kroppen var delvis täkt i ockra. Associated with the individual were three pierced schist pendants, mammutelfenbenspärlor, genomborrade rävtänder, små tuber av ben, en benfil, en finbearbetad spets i dubbelsidig teknik, en 0,18 m lång bearbetad mammuttand, en liten elfenbensring, ett bearbetat fossilt blötdjurskal och två klubbar av renhorn. De första fem objekten liknar de funna i grav 1 och 2 de andra är unika för graven 2bis.

Begravnungar från paleollitikum är ofta multipla. många personer med patologiska skador har hittats och i många fall har delar av människor hittas. Det stärker en teori om att människor har behandlats olika vid begravningen och frågan är av vilka skäl.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

LitteraturRedigera

  • Bader, O.N. 1978. Sungir’. An Upper Paleolithic site. Moscow:
  • Bader, N.O. (ed.). 1998. Upper Palaeolithic site Sungir (graves and environment). Moscow
  • Trinkaus, E., Buzhilova, A.P., Mednikova, M.B. & Dobrovolskaya, M.V.. 2014. The people of Sunghir. New York: Oxford University Press.

ReferenserRedigera