Sultan Baban, eller Ghiyasuddin Balban, son till en adelsman av Ilbarifolket, men tidigt tagen som slav av muslimerna; sultan i Delhi 1266-1287. Återupprättade sultanatets storhet efter en stagnationsperiod som pågått sedan Iltutmishs död 1236.

Sultan Baban
Företrädare:
Nasr Al-Din
Mamlukdynastin i Delhi
12661287
Efterträdare:
Muizz Al-Din