Suezmax betecknar ett fartyg med den maximala storleken som (lastat) kan gå genom Suezkanalen. Eftersom kanalen inte har någon sluss är de enda begränsande faktorerna djupgående och höjd. Sedan 2010 är det maximala djupgåendet 20,1 m (66 fot) och den maximala höjden är 68 m (223,1 fot).

Suezkanalbron begränsar höjden

Ett typiskt Suezmaxfartyg har en dödvikt på mellan 120 000 och 200 000 ton.

KällorRedigera

Webbkällor