Stunder, vågor är en bok av Eyvind Johnson utgiven 1965.

Stunder, vågor
Berättelser från resor
FörfattareEyvind Johnson
Förlag för förstautgåvanAlbert Bonniers förlag
Utgivningsår1965

Boken är en samlingsvolym med författarens dagböcker. Den består av skildringar av författarens resor i Norrbotten, Italien och Frankrike ur de tidigare tryckta böckerna Dagbok från Schweiz (1949), Vinterresa i Norrbotten (1954) och Vägar över Metaponto (1959), samt tidigare outgivna dagboksanteckningar från bland annat England.

KällaRedigera

Eyvind Johnson Stunder, vågor, Bonniers 1965