Studiomusiker

musiker anlitad för musikinspelningar

Studiomusiker kallas musiker som medverkar i en studio vid inspelningar av olika slag, ofta utan att namnges på slutprodukten. De är oftast skickliga instrumentalister som spelar de instrument den medverkande artisten/gruppen behöver för sitt ackompanjemang eller själva inte behärskar.

Studiomusiker Redigera

Referenser Redigera