Studentorganisationer vid Tartu universitet

Wikimedia-listartikel

Studentorganisationer vid Tartu universitet

Studentnationer vid universitetet i DorpatRedigera

Academia Gustaviana 1632-1665Redigera

De första nationslika sammanslutningarna vid universitetet i Dorpat uppkommer vid 1640-talet. Det är smålänningar, västmanlänningar, sörmlänningar, västgötar och finnar som bildar landskapsgrupper.

Academia Gustavo-Carolina 1690-1710Redigera

När universitet åter öppnar så organiseras nationer på samma sätt som vid det svenska rikets övriga universitet i Uppsala, Åbo och Lund. Följande nationer finns vid denna tid omnämnda:

Dorpat/Tartu Universitetet 1802-1944Redigera

Universitetet återupprättas 1802 som ett tyskt universitet.

KällorRedigera

  • Red: Jonas L:son Samzelius m.fl., Upsalastudenten genom tiderna, En skildring utgiven av Upsala Studentkårs hundraårsminne, Uppsala (1950)