Kommunvapnet 1974.
Kommunvapnet i Riksarkivet.
Strömsundsbron från öster.

Strömsunds kommunvapen registrerades år 1974. Det har kritiserats för att det bryter mot heraldikens regler.[1]

BlasoneringRedigera

Blasonering: På en delad sköld med den övre delen i rött har placerats Strömsundsbron i svart siluett. På sköldens undre del mot silverbotten blå vågor föreställande vatten i Ströms vattudal.

BakgrundRedigera

Vapnet tillkom genom en utlyst tävling 1973. De inkomna bidragen visades för allmänheten på centralbiblioteket i Strömsund, och det vinnande bidraget skapades av yrkesläraren John Westerlund vid Hjalmar Strömerskolan. Vapnet godkändes inte av Statsheraldikern, men hans utslag är endast rådgivande och kommunen lät ändå registrera det hos Patent- och registreringsverket 1974. Alla de ingående tidigare kommunerna hade heraldiska vapen, men man beslutade att använda ett helt nytt, gemensamt, vapen.[1]

Kommunvapnet bryter mot heraldikens regler i två avseenden. Det avbildar uttryckligen Strömsundsbron och Ströms vattudal. Heraldiskt hade det i stället kunnat blasoneras genom att man skrivit snedkabelbro om föremålet i det övre fältet, och beskrivit det som finns i det nedre fältet som av vågskuror bildade bjälkar. Symboliken hade varit lika tydlig ändå. För att undvika brott mot tinkturregeln, här är brottet svart färg mot röd bakgrund, kunde bron framställts i silver (metall).

Vapen för tidigare kommuner inom den nuvarande kommunenRedigera

FrostvikenRedigera

Frostvikens landskommuns vapen fastställdes av Kungl. Maj:t (regeringen) den 7 mars 1958, med följande blasonering: I fält av silver en av vågskuror bildad störtad blå spets, belagd med en frostblomma av silver. Vapnet är talande då frostblomman syftar på ortnamnets förled medan den vågskureavdelade spetsen, förutom att symbolisera de talrika vattendragen som finns i området, även syftar på ortnamnets efterled.[2]

StrömRedigera

Ströms landskommuns vapen fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 maj 1938, med blasoneringen: I grönt fält en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av tre bjälkvis ordnade granar, under en plog, allt av silver. Den vågskureavdelade bjälken syftar på Ströms vattudal, medan granarna och plogen syftar på skogsbruket respektive jordbruket.[2]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Nevéus, Clara; Jacques de Wærn, Bror (1992). Ny svensk vapenbok. Stockholm: Streiffert. sid. 134. ISBN 917886092X 
  2. ^ [a b] ”Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas”. Arkiverad från originalet den 18 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121018011750/http://databas.heraldik.se/index.php. Läst 1 januari 2010.