Strömsunds kommunvapen registrerades år 1974. Det har kritiserats för att det bryter mot heraldikens regler.[1]

Kommunvapnet 1974.
Kommunvapnet i Riksarkivet.
Strömsundsbron från öster.

Blasonering

redigera

Blasonering: På en delad sköld med den övre delen i rött har placerats Strömsundsbron i svart siluett. På sköldens undre del mot silverbotten blå vågor föreställande vatten i Ströms vattudal.

Bakgrund

redigera

Vapnet tillkom genom en utlyst tävling 1973. De inkomna bidragen visades för allmänheten på centralbiblioteket i Strömsund, och det vinnande bidraget skapades av yrkesläraren John Westerlund vid Hjalmar Strömerskolan. Vapnet godkändes inte av Statsheraldikern, men hans utslag är endast rådgivande och kommunen lät ändå registrera det hos Patent- och registreringsverket 1974. Alla de ingående tidigare kommunerna hade heraldiska vapen, men man beslutade att använda ett helt nytt, gemensamt, vapen.[1]

Brott mot heraldiken

redigera

Kommunvapnet bryter mot heraldikens regler i två avseenden.[1][2] Det avbildar uttryckligen Strömsundsbron och Ströms vattudal. Heraldiskt hade det i stället kunnat blasoneras genom att man skrivit snedkabelbro om föremålet i det övre fältet, och beskrivit det som finns i det nedre fältet som t.ex. av vågskuror bildade bjälkar. Symboliken hade varit lika tydlig ändå. För att undvika brott mot tinkturregeln (här är brottet svart färg mot rött fält), kunde bron framställts i silver (metall).

Vapen för tidigare kommuner inom den nuvarande kommunen

redigera

Frostviken

redigera

Frostvikens landskommuns vapen fastställdes av Kungl. Maj:t (regeringen) den 7 mars 1958, med följande blasonering: I fält av silver en av vågskuror bildad störtad blå spets, belagd med en frostblomma av silver. Vapnet är talande då frostblomman syftar på ortnamnets förled medan den vågskureavdelade spetsen, förutom att symbolisera de talrika vattendragen som finns i området, även syftar på ortnamnets efterled.[3]

Ströms landskommuns vapen fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 maj 1938, med blasoneringen: I grönt fält en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av tre bjälkvis ordnade granar, under en plog, allt av silver. Den vågskureavdelade bjälken syftar på Ströms vattudal, medan granarna och plogen syftar på skogsbruket respektive jordbruket.[3]

Källor

redigera
  1. ^ [a b c] Nevéus, Clara; Jacques de Wærn, Bror (1992). Ny svensk vapenbok. Stockholm: Streiffert. sid. 134. ISBN 917886092X 
  2. ^ Jukka Suvisaari (April 1990). ”DEN HERALDISKA DESIGNERNS TIO BUD”. Heraldiska Sällskapet i Finland. http://www.suvisaari.com/jukka.suvisaari/dekal.html. Läst 21 mars 2021. ”Enligt färgregeln får inte färg läggas på färg eller metall på metall [...] Figurerna bör vara sådana att de – liksom hela emblemet – utan förebild kan ritas på nytt enligt blasoneringen. Detta leder till att figuren bör vara en allmängiltig representant för sin art, den får t. ex. inte vara något bestämt slott utan endast ett heraldiskt stiliserat slott som nog kan sägas anspela t. ex. Kexholms slott. Man kan säga att en heraldisk figur inte har ett egennamn.” 
  3. ^ [a b] ”Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas”. Arkiverad från originalet den 18 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121018011750/http://databas.heraldik.se/index.php. Läst 1 januari 2010.