Strömkarlsbron i Trollhättan går över Göta älv och fungerar samtidigt som fördämning för Trollhättefallen. Bron som uppfördes 1908 har ritats av arkitekten Erik Josephson och har fått sitt namn efter Carl Eldhs skulptur, Strömkarlen, som pryder den. Vid brons östra sida ligger Ekeblads sluss i Polhems slussled och på västra sidans höjd ligger forngården där äldre byggnader m.m. samlats.

Carl Eldhs skulptur Strömkarlen på Strömkarlsbron i Trollhättan