Ståktrio är en musikalisk ensemble bestående av violin, viola och cello; även musikaliskt verk för sådan ensemble. Några exempel på tonsättare som skrivit för stråktrio är Ludwig van Beethoven, Max Reger och Arnold Schönberg.