Stränglandskapet

inom den teoretiska fysiken ett samlingsnamn för mängden av möjliga vakuumlösningar i strängteori

Stränglandskapet är inom den teoretiska fysiken ett samlingsnamn för mängden av möjliga vakuumlösningar i strängteori.[1] Varje sådan lösning korresponderar mot ett specifikt val av Calabi–Yau-mångfald för ihoprullningen av de sex extra dimensionerna i den 10-dimensionella teorin. Uppskattningsvis består stränglandskapet av åtminstone sådana alternativa lösningar,[1][2] något som försvårar arbetet att hitta den lösning som skulle motsvara det observerbara universum.

Å andra sidan kan det enorma antalet vara av godo när det gäller att förklara det mycket låga observerade värdet på universums vakuumenergitäthet , där är den naturliga, förväntade Planck-enheten för vakuumenergitätheten. Ju större antal möjliga lösningar som finns, desto mer sannolikt att någon av dem avviker hela 123 storleksordningar ifrån det förväntade värdet.[1]

I kontrast till stränglandskapet står de tänkbara lågenergiteorier som inte är förenliga med strängteori, vilka tillsammans utgör den så kallade träskmarken.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c] Zwiebach, Barton (2009). A First Course in String Theory. Cambridge University Press 
  2. ^ Taylor, Washington och Wang, Yi-Nan (2015). ”The F-theory geometry with most flux vacua” (PDF). Journal of High Energy Physics 2015 (12): sid. 164. doi:10.1007/JHEP12(2015)164. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/JHEP12(2015)164.pdf. Läst 8 april 2022. 
  3. ^ Vafa, Cumrun (2005). ”The String Landscape and the Swampland”. 'arXiv:hep-th/0509212'.