Sträckbänk var ett tortyrredskap, med vars hjälp man starkt uttänjde delinkventens kropp i syfte att åstadkomma intensiv smärta. Sträckbänken utgjordes av en bänk eller nästan horisontellt liggande, kort stege, vid vilken den anklagades händer hårt bands fast, under det att fötterna var säkert fästa vid ett tåg, som spändes medelst en vals och ett hjul, påhängda vikter eller annan mekanisk anordning.

Sträckbänk i Constitutio Criminalis Theresiana från 1768.

KällorRedigera