Storryssland

ursprungsområdet för många etniska ryssar

Storryssland (ryska: Великороссия; Великая Русь, Velikaja Rus, Великая Россия, Velikaja Rossija, Великороссия, Velikorossija), är en gammal benämning på vad som tidigare var den mellersta och största delen av europeiska Ryssland, som omfattar det huvudsakligen av storryssar bebodda området mellan Norra Ishavet och Vita havet i norr, Finland och Vitryssland i väst, Ukraina och Donkosackernas land i sydväst och söder, de forna tatariska rikena i sydöst och Sibirien med Uralbergen i öster. Efter Sovjetunionens bildande ingick det mesta av Storryssland i Ryska socialistiska federativa rådsrepubliken, och begreppet har därefter fallit ur bruk till förmån för "Ryssland".

Europäisches russland.jpg

Areal var 2 319 644 km². Delvis genom den nordryska landåsen var Storryssland delat i en nordlig och en sydlig del, av vilka den förra omfattade 1 410 427 km², varav mer än 1/3 är ofruktbar ödemark och omkring 1/2 skog. Befolkningen uppgick till omkring 2 inv/km². Det sydliga Storryssland hade en areal av 909 617 km² och en folkmängd av kanske 50 inv/km². De nio centrala guvernementen utgjorde kärnan i det forna storfurstendömet Moskva eller det moskovitiska riket.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Stor-Ryssland, 1904–1926.