Nationalförtjänstorden (Frankrike)

Nationalförtjänstorden (franska: Ordre national du Mérite), är en fransk orden instiftad den 3 december 1963 av president Charles de Gaulle. Den har en medlemsstock om cirka 2500 personer. Nationalförtjänstorden räknas som Frankrikes förnämsta orden efter Hederslegionen, som traditionellt är förbehållen franska medborgare, och utdelas som belöning av utmärkta förtjänster oavsett härkomst.

Ordenstecken för Nationalförstjänstorden.

Svenskar som tilldelats ordenRedigera

 • Eva Nordmark, ordförande TCO
 • Fredrik Ljungström, ingenjör, uppfinnare
 • Henrik Ekstrand
 • Karl Engelbrektson, arméchef
 • Owe Wagermark, Överste 1. graden Flygvapnet
 • Torbjörn Hedberg, fd rektor för Luleå tekniska universitet
 • Bo J. Theutenberg, ambassadör och professor
 • Krister Holmberg, professor i ytkemi
 • Ella Carlsson Sjöberg, överstelöjtnant och teknologie doktor i fysik
 • Bertil Dahlrot, fd försvarsattaché i Paris
 • Madelene Sandström, fd GD FOI.
 • Mattias Goldmann, VD tankesmedjan Fores
 • Anna Stellinger, statsvetare, chef för internationella frågor i Svenskt Näringsliv
 • Aleksander Gabelic, fd Riksdagsledamot, fd Ordförande för Svenska FN-förbundet och fd Europaparlamentariker.
 • Winni Fejne, f d svensk diplomat i Frankrike m.m.
 • Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank.